Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes definitives dels concursos oposició d’especialista d’anestèsia de Balears

Llistes definitives dels concursos oposició d’especialista d’anestèsia de Balears

En el BOIB núm. 144, de dia 17 de novembre de 2018, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 15 de novembre de 2018, per les quals s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anestèsia i reanimació del Servei de Salut, corresponents al sectors sanitaris de Balears, convocats el mes de maig de 2018.

Mallorca:

-Sector Sanitari Ponent 

-Sector Sanitari Llevant

-Sector Sanitari Migjorn

-Sector Sanitari Tramuntana

Sector Sanitari d'Eivissa

Sector Sanitari de Menorca

Contra aquestes resolucions es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 144. 17/11/2018 - BOIB. Núm. 9. 19/01/2019]

Notícies relacionades a Infosalut
*22/10/2018 - Llistes provisionals d’admesos i exclosos de l’oposició d’especialista d’anestesiologia i reanimació de Mallorca.
*24/10/2018 - Llistes provisionals d’admesos i exclosos de l’oposició d’especialista d’anestesiologia i reanimació d'Eivissa
*23/10/2018 - Llistes provisionals d’admesos i exclosos de l’oposició d’especialista d’anestesiologia i reanimació de Menorca.