Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Borsa extraordinària de places, escala sanitària, especialitat medicina de la CAIB

Borsa extraordinària de places, escala sanitària, especialitat medicina de la CAIB

En el BOIB núm. 153 de dia 6 de desembre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de novembre de 2018, a proposta del director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), a l’illa de Menorca.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquestes convocatòries. 

[Font: BOIB. Núm. 153. 06/12/2018]

[Foto: Infosalut]