Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans S’aproven les llistes definitives de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional

S’aproven les llistes definitives de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional

En el BOIB núm. 152, de día 4 de desembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de novembre de 2018 per la qual s’aproven les llistes definitives del personal estatutari que assoleixen un nou nivell de carrera professional i les llistes de les que no l’assoleixen.

En els annexes del BOIB podeu consultar la informació sobre aquestes llistes.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 152. 04/12/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*02/02/2018 - Procediment ordinari per accedir al model de carrera professional del personal estatutari de l’IB-Salut