Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes definitives del concurs d’infermeria obstetricoginecològica

Llistes definitives del concurs d’infermeria obstetricoginecològica

En el BOIB núm. 160, de dia 22 de desembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de desembre de 2018 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermer/a obstetricoginecològic/a dependents del Servei de Salut de les Illes Balears convocat mitjançant Resolució del director general del Servei de Salut de 6 de juliol de 2018.

Aquesta convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució. 

 [Font: BOIB. Núm. 160. 22/12/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*
27/09/2018 - Llistes provisionals d’admesos i exclosos en el concurs oposició d’infermera obstetricoginecològica.
*23/07/2018 El Servei de Salut convoca un concurs oposició per cobrir 85 places vacants d'infermera obstetricoginecològica.