Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes definitives de FEA de Farmàcia Hospitalària a diversos sectors sanitaris de Balears

Llistes definitives de FEA de Farmàcia Hospitalària a diversos sectors sanitaris de Balears

En el BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2018, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de desembre de 2018 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses dels concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de farmàcia hospitalària del Servei de Salut, convocats el mes de maig de 2018, corresponents als següents sectors sanitaris:

Mallorca

- Sector Sanitari de Llevant

-
Sector Sanitari de Migjorn

- Sector Sanitari de Ponent

- Sector Sanitari de Tramuntana

Eivissa

Contra aquestes resolucions es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a les resolucions.

[Font: BOIB. Núm. 157. 15/12/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies Relacionades
*28/10/2018 - Llistes provisionals d’admesos i exclosos de l’oposició d’especialista de farmàcia hospitalària de Mallorca
*28/10/2018 - Llistes provisionals de l’oposició d’especialista de farmàcia hospitalària d’Eivissa
*09/10/2018 - Concurs oposició de FEA de Farmàcia Hospitalària a diversos sectors sanitaris de Balears