Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes provisionals de l’oposició d’auxiliar administratiu i d’administratiu a l’IB-Salut

Llistes provisionals de l’oposició d’auxiliar administratiu i d’administratiu a l’IB-Salut

En el BOIB núm. 9, del dia 19 de gener de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), del dia 17 de gener de 2019, per les quals s'aproven les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en els concursos oposició per cobrir places vacants de les categories d’auxiliar administratiu i d’administratiu de la funció administrativa del Servei de Salut, convocats l’abril de 2018.

- Categoria d’auxiliar administratiu
- Categoria d’administratiu

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions —que no tindran caràcter de recurs— o per reparar —si procedeix— el defecte que hagi motivat l'exclusió. Les reclamacions que es presentin s'han d'entendre rebutjades quan les persones que les hagin presentat no apareguin com admeses en la resolució en què es publiquin les llistes definitives. Les persones que no reparin els defectes en el termini establert seran excloses del procés selectiu. Així mateix, els qui hagin detectat errors en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en aquest mateix termini.

A la llista definitiva d'admesos i exclosos es determinarà l'establiment del dia, hora i lloc de celebració del examen de la fase d’oposició.

En el BOIB núm. 17, de dia 7 de febrer de 2019, s'ha publicat una resolució que corregeix errors de la llista d'admesos i exclosos d'auxiliar administratiu i una altra resolució que corregeix errors de la llista d'administratiu.

[Foto: Infosalut]

[Font: BOIB. Núm. 9. 19/01/2019]

Notícies relacionades a Infosalut
*11/04/2019 - 4.188 aspirants van participar en el concurs oposició per cobrir 450 places d’auxiliars administratius.
*25/06/2018 - Resolució d’un recurs sobre el concurs oposició de la categoria auxiliar administratiu de l’IB-Salut
*22/06/2018 - Resolució d’un recurs sobre el concurs oposició del grup administratiu de l’IB-Salut
*30/04/2018 - Convocatòria del concurs oposició d'auxiliars administratius, administratius i zeladors