Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria d'una plaça de tècnic de suport a la investigació a l'IdISBa

Convocatòria d'una plaça de tècnic de suport a la investigació a l'IdISBa

En el BOIB núm. 17, del dia 7 de febrer de 2019, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual s'ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'un tècnic de suport a la investigació.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 6 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

En el BOIB núm. 20, de dia 14 de febrer de 2019, s'ha publicat una resolució per la qual es modifica el projecte d’investigació en el qual se subscriu el procés selectiu.

[Font: BOIB. Núm. 17. 07/02/2019 - BOIB. Núm. 20. 14/02/2019]

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC]