Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Es ratifiquen els criteris per a les convocatòries d’oposicions de la nova oferta pública d’ocupació

Es ratifiquen els criteris per a les convocatòries d’oposicions de la nova oferta pública d’ocupació

La Mesa Sectorial de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) ha ratificat els criteris aprovats per la mesa tècnica, formada també pel Govern i les organitzacions sindicals, per a la convocatòria d’oposicions corresponent a la nova oferta pública d’ocupació a l’àmbit dels Serveis Generals al servei de la CAIB, que suposa un total de 418 places.

Una vegada aprovats els criteris generals que han de regir les bases de les convocatòries específiques de cada cos ¬–tant cossos generals com cossos facultatius a l’àmbit dels Serveis Generals-, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques preveu iniciar la publicació de les convocatòries d’oposicions durant el proper mes d’abril.

Calendari de proves

A partir del mes de novembre de 2019 i què es desenvolupin als diferents cossos durant 2020, primer els cossos generals i després els cossos facultatius.

Les places de la nova oferta pública d’ocupació es distribueixen de la manera següent:

  • 150 places pertanyen a l’oferta ordinària corresponent a la taxa de reposició d’efectius ordinària.
  • 203 places pertanyen a l’oferta extraordinària corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal.
  • 65 places corresponen a la promoció interna de l’oferta ordinària, places que no computen als efectes del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició.

Per tant, es tracta de 353 places de lliure concurrència i de 65 places de promoció interna adreçada al personal funcionari que ja presta servei, i que per aplicació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa d’aquesta via per progressar en la carrera professional.

Per illes, del total de les places de l’oferta, 345 són a Mallorca, 23 a Menorca, 48 a Eivissa i 2 a Formentera.

Per cossos, 315 pertanyen al cos general (83 a superior, 5 a advocacia, 5 a gestió, 14 a administratiu, 147 a auxiliar i 61 a subaltern); i 103 són places per als cossos facultatius (56 per al facultatiu superior, 29 per al facultatiu tècnic, 5 d’ajudant facultatiu, 9 d’auxiliar facultatiu i 4 de subaltern facultatiu).

A més, en aquesta convocatòria, i per primer cop des de l’aprovació de la mesura, es convoquen places que corresponen a la taxa addicional en funció del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

[Font: Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. 27/02/2019]

[Foto: Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques]