Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Es convoquen una plaça de Neumòleg i una de Cap del Servei de Farmàcia corresponents a l'Hospital Can Misses

Es convoquen una plaça de Neumòleg i una de Cap del Servei de Farmàcia corresponents a l'Hospital Can Misses

En el BOIB núm. 34 de dia 14 de març de 2019, s'han publicat dues convocatòries corresponents a les categories de Facultatiu Especialista en Pneumologia i Cap del Servei de Farmàcia Hospitalària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera:

-Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2019 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Facultatiu Especialista en Pneumologia (ASEF 09/18) corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera).

 

 

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

-Resolució de 8 de març de 2019, de la Directora Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de Cap del Servei de Farmàcia Hospitalària de l'Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 34. 14/03/2019]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]