Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria d’una plaça d’especialista en medicina interna a l’Hospital de Can Misses

Convocatòria d’una plaça d’especialista en medicina interna a l’Hospital de Can Misses

En el BOIB núm. 38 de dia 23 de març de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) de 11 de març de 2019 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de la categoria de Facultatiu Especialista en Medicina Interna (ASEF 12/18) corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria. 

[Font: BOIB. Núm. 38. 23/03/2019]

[Foto: IB-Salut]