Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans L'IB-Salut augmenta el preu de l’hora de guàrdia i les retribucions dels supervisors i dels caps de guàrdia

L'IB-Salut augmenta el preu de l’hora de guàrdia i les retribucions dels supervisors i dels caps de guàrdia

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) va aprovar el dia 1 d’abril per unanimitat en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat —en la qual estan representats tots els sindicats— millores salarials per als professionals. Per primera vegada en dotze anys s’incrementaran el preu de l’hora de guàrdia i les retribucions de supervisors i caps de guàrdia, per un valor total de més de 2 milions d’euros.

Així mateix, es va aprovar la compensació de les hores d’atenció continuada (com és el cas de la guàrdies mèdiques o els torns d’infermeria) que deixa de prestar el personal sanitari durant les etapes d’embaràs i lactància, per un valor total d’1,6 milions d’euros.

Aquest acord és aplicable a l’any 2019. Pel que fa a les millores retributives dels anys 2020 i 2021, quedaran supeditades a la disponibilitat pressupostària.

El Servei de Salut i els sindicats han aprovat també una nova oferta d’ocupació pública per a 2019. En total, s’han aprovat 997 places de diverses categories. 

Increment en matèria retributiva

El Servei de Salut, d’acord amb els representants sindicals, va acordar millorar les retribucions de les hores de guàrdia, la productivitat fixa i la variable, conceptes que es milloren per primera vegada en dotze anys. Així doncs, s’augmenta el preu de l’hora de guàrdia —tant la guàrdia física com la localitzada— del personal facultatiu de l’atenció primària i de l’atenció hospitalària per a 2019, per un valor de 2 €/hora. A més, aquest increment es fa extensiu per primera vegada al personal facultatiu en formació.

Pel que fa al personal sanitari d’infermeria i supervisió, tècnics especialistes i auxiliars d’infermeria, tant de l’atenció primària com de l’atenció hospitalària, el preu de l’hora de guàrdia s’ha incrementat 1,80 €/hora.

L’acord recull, d’altra banda, l’increment del complement de productivitat per als supervisors de l’atenció especialitzada (130 €) i de l’atenció primària (128 €), i també un increment de 43 € de productivitat per als cap de guàrdia.

Convocatòria de 997 places d’oposició

En el si de la Mesa Sectorial, el Servei de Salut va aprovar una nova oferta d’ocupació pública convocant 997 noves places. D’acord amb l’oferta de 2019, es convoquen les places següents, per categories, que podeu consultar en aquest enllac.

D’acord amb l’oferta d’ocupació pública de 2017, es convoquen les places següents, per categories, que podeu veure en aquest enllaç

Compensació per les hores d’atenció continuada

Així mateix, la Mesa Sectorial va aprovar la compensació per les hores d’atenció continuada (com és el cas de la guàrdies mèdiques o els torns d’infermeria) que deixa de prestar el personal sanitari durant les etapes d’embaràs i de lactància. El Servei de Salut destinarà durant l’any 2019 un total d’1,6 milions d’euros a compensar aquestes hores. L'IB-Salut sol adaptar els llocs de feina de les professionals embarassades que realitzen atenció continuada per evitar qualsevol risc durant la gestació. Fins ara, a aquestes professionals se’ls reduïa el salari quan deixaven de realitzar atenció continuada: són els casos, per exemple, de les metgesses, que podien deixar de percebre fins a quatre guàrdies en un mes, o de les infermeres, que perdien el complement de treball per torns. Aquesta situació es reflectia en una pèrdua econòmica, que ara el Servei de Salut compensarà reconeixent aquesta circumstància per primera vegada a les Illes Balears.

Es tracta, en definitiva, de promoure la igualtat, és a dir, que no minvin els drets econòmics de la dona pel fet d’estar embarassada. S’estima que beneficiarà al voltant de 1.300 treballadores (metgesses, infermeres, fisioterapeutes, higienistes dentals, òptiques, terapeutes ocupacionals, tècniques especialistes i auxiliars d’infermeria).

[Font: Conselleria de Salut. 01/04/2019]

[Foto: Infosalut]