Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocada la plaça de responsable d’infermeria de la ZBS de Casa de la Mar

Convocada la plaça de responsable d’infermeria de la ZBS de Casa de la Mar

En el BOIB núm. 44, de dia 6 d’abril de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca (APM), de 15 de març de 2019, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Casa de la Mar de la plantilla orgànica autoritzada d’APM.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

 

 

[Font: BOIB. Núm. 44. 06/04/2019]

[Foto: Atenció Primària de Mallorca]