Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes definitives per cobrir diverses places a l’Hospital d’Inca

Llistes definitives per cobrir diverses places a l’Hospital d’Inca

En el BOIB núm. 62, de dia 7 de maig de 2019, s’han  publicat les Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, de 2 de maig de 2019, per les quals s’aproven les llistes definitives de puntuacions totals de la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Comarcal d'Inca.

- 1 plaça del Grup d’Administratiu de la funció administrativa.

- 1 plaça del Grup de Gestió de la funció administrativa.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució. 

 

 

[Font: BOIB. Núm. 62. 07/05/2019]

[Foto: Infosalut]