Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans L’EBAP convoca oposicions de diverses especialitats del cos facultatiu superior

L’EBAP convoca oposicions de diverses especialitats del cos facultatiu superior

7870 1En el BOIB núm. 63, de dia 9 de maig de 2019, s’han publicat les resolucions de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Púbiques, per les quals s’aproven les convocatòries, les bases, els exercicis, temaris, i els barems de mèrits, i es designen els Tribunals Qualificadors de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de diverses especialitats de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Estadística.

Enginyeria industrial.

- Assessorament lingüístic.

Enginyeria agrónoma.

 

 

Medicina del treball.

Arquitectura.

Química.

Informática.

Ciències ambientals.

Geología.

 - Biología.

Recerca i desenvolupament.

Medicina.

Farmacia.

Psicología.

Veterinària.

Enginyeria de camins, canals i ports.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 63. 09/05/2019]

[Foto: EBAP]