Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans 4.443 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 1.268 places d’infermer/infermera

4.443 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 1.268 places d’infermer/infermera

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears van continuar el dia 12 de maig, diumenge, els exàmens de les convocatòries del concurs oposició per cobrir 1.268 places vacants de personal estatutari de la categoria d’infermer/infermera. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.

Les proves, ralitzades en un torn únic, van tenir lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. En total s’hi han presentat 4.443 aspirants, 3.473 a Mallorca, 323 a Menorca i 647 a Eivissa.

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts.

És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.

[Font: Conselleria de Salut. 12/05/2019]

[Foto: Conselleria d’Hisenda I Administracions Públiques]

Què en diu la premsa
*13/05/2019 diariodemallorca.es - Más de 4.000 personas opositan para enfermería en Balears.
*12/05/2019 gentedigital.es - Más de 4.400 personas participan este domingo en las oposiciones de enfermería de Baleares.
*12/05/2019 canal4diario.com - Más de 4.400 personas participan este domingo en las oposiciones de enfermería de Balears.
*12/05/2019 periodicodeibiza.es - Más de 500 candidatos en las oposiciones de enfermería en Ibiza.
*12/05/2019 mallorcaconfidencial.com - Más de 4.400 personas opositan en Baleares para 1.268 plazas de enfermería.
*10/05/2019 periodicodeibiza.es - Más de 600 aspirantes a la convocatoria de oposiciones de Enfermería en Ibiza.
*10/05/2019 diariodemallorca.es - Más de 4.400 enfermeras optan mañana a un puesto en propiedad en el IB-Salut.