Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocades dues places del grup administratiu C1 dels Serveis Centrals de l’IB-Salut

Convocades dues places del grup administratiu C1 dels Serveis Centrals de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 63, de dia 9 de maig de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals s’aproven les convocatòries per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, de la funció administrativa de la plantilla autoritzada dels Serveis Centrals.

1 plaça vacant del grup administratiu (C1) adscrita a la Subdirecció de Tecnologies i Sistemes d’Informació.

1 plaça vacant del grup administratiu (C1) adscrita a la Subdirecció de Compres i Logística.

 

 

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 63. 09/05/2019]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal