Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans L’IdISBa convoca dues contractacions de 10 investigadors als programes TalentPlus

L’IdISBa convoca dues contractacions de 10 investigadors als programes TalentPlus

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha publicat en el BOIB núm. 65, de dia 14 de maig de 2019, Butlletí Oficial de les Illes Balears les convocatòries corresponents als programes de captació de talent investigador TalentPlus Junior i TalentPlus Tech, emmarcats en el projecte “TALENT Plus. Construint Salut, Generat Valor”.

Aquests programes impulsaran la contractació a l’IdISBa, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la recerca que puguin contribuir a la generació de valor i la producció de resultats en salut.

El programa TalentPlus Junior consisteix en la convocatòria de 5 contractes predoctorals en recerca en salut, per incorporar-los a línies de recerca de l’IdISBa per a la realització de la seva tesi doctoral.

Els contractes oferts són de 48 mesos amb una retribució bruta anual de 20.600,00 euros. Els contractes es complementaran amb una dotació addicional de fons per atendre despeses de matrícula al programa de doctorat i/o despeses de mobilitat (10.000,00 € dividits en quatre anualitats).

A través del programa TalentPlus Tech s’ofereixen 5 places per a tècnics de suport a la recerca, perquè s’incorporin en grups o unitats de recerca de l’IdISBa amb una retribució bruta anual de 20.000,00 € i una durada de 36 mesos. 

En total, aquests dos programes suposaran la incorporació a l’IdISBa de 10 investigadors nous durant l’any 2019.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: Conselleria de Salut. 14/05/2019 - BOIB. Núm. 65. 14/05/2019]

[Foto: Philippe de la vie / Tex / CC BYND 2.0]

Què en diu la premsa
*14/05/2019 diariodemallorca.es - El IdISBa contratará a diez investigadores con dinero de la ecotasa.