Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Aprovada la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari de la CAIB 2019

Aprovada la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari de la CAIB 2019

En el BOIB núm 67, de dia 18 de maig de 2019, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern, de 17 de maig de 2019, pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta modificació ha estat elaborada per les conselleries afectades i negociada amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB i afecten, entre d’altres, a la Conselleria de Salut i al Servei de Salut de les Illes Balears.

A l'Annex d'aquesta resolució podeu consultar les modificacions efectuades en la relació de llocs de treball.

[Font: BOIB. Núm 67. 18/05/2019]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]