Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Concurs de mèrits per a la selecció d’infermer/a d’urgències d’atenció primària de l’IB-Salut

Concurs de mèrits per a la selecció d’infermer/a d’urgències d’atenció primària de l’IB-Salut

ins epr535En el BOIB núm. 69, de dia 23 de maig de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de la categoria d’infermer/infermera d’urgències d’atenció primària.

S’aprova la convocatòria del concurs de mèrits per constituir la borsa única per a la selecció de personal estatutari temporal de l’Ib-Salut de la categoria d’infermer/infermera d’urgències d’atenció primària, les bases de la qual s’adjunten com a annex 1.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini d’1 mes, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 69. 23/05/2019]

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC]