Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans L'IB-Salut convoca un concurs oposició per cobrir 58 places d'infermer/a d'urgències d'atenció primària

L'IB-Salut convoca un concurs oposició per cobrir 58 places d'infermer/a d'urgències d'atenció primària

En el BOIB núm. 69, de dia 23 de maig de 2019, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca un concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària, dependents de l'IB-Salut.

S'aprova la convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 58 places vacants de personal estatutari de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària, 50 del torn lliure i 8 del torn de promoció interna, dependents de l'IB-Salut. Com també, s'aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten a aquesta resolució com a annex 1.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini d'1 mes, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 69. 23/05/2019]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]