Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Mesures retributives en cas d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades del Servei de Salut

Mesures retributives en cas d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades del Servei de Salut

El Consell de Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat que es va prendre l’1 d’abril de 2019 pel qual s’estableixen determinades mesures en matèria retributiva en cas d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i durant el període de lactància.

Es tracta principalment de la compensació d’hores d’atenció continuada que deixa de prestar el personal sanitari durant les etapes de l’embaràs, de la baixa per maternitat o paternitat i del període de lactància.

Les hores d’atenció continuada fan referència a totes les que es treballen fora del torn habitual de feina (guàrdies mèdiques, torns extra, hores nocturnes, hores en dies festius, etc.).

En el cas concret de les metgesses, es compensen les guàrdies mèdiques presencials que es deixen de treballar durant aquests períodes.

Aquest concepte pot beneficiar en total 78 facultatives, per la qual cosa el Servei de Salut hi destinarà gairebé 1,1 milions d’euros.

Pel que fa a altres categories de personal sanitari que normalment no fan guàrdies, també es compensarà pels conceptes d’atenció continuada (feina per torns, nocturnitat o festius).

Aquesta mesura beneficiarà 263 sanitaris no facultatius, que percebran gairebé mig milió d’euros; es tracta de les categories d’infermeria, fisioteràpia, higienista dental, òptic, terapeuta ocupacional, tècnic especialista i auxiliar d’infermeria.

Aquest acord contempla també la pujada, per primera vegada en 12 anys, de l’hora de guàrdia, així com l’increment de les retribucions als supervisors i caps de guàrdia, estimat en 2 milions d’euros.

[Font: Conselleria de Salut. 24/05/2019]

[Foto: Thomas van Ardenne / 35 weeks pregnant / CC BY­ND 2.0 ]