Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Adjudicades les substitucions de vacances d’infermers de la Gerència de Salut de Menorca

Adjudicades les substitucions de vacances d’infermers de la Gerència de Salut de Menorca

En el BOIB núm. 75, de dia 6 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de les substitucions de les vacances dels/de les infermers/infermeres d’urgències d’atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca que presten els seus serveis en el Centre de Salut Canal Salat (PIT MEN 2/2019).

La convocatòria es va convocar en el BOIB núm. 59, de dia 2 de maig de 2019.

Les places s’han adjudicat a Isabel Subirós Ansoalde i Maria Gloria Pons Rebón.

[Font: BOIB. Núm. 75. 06/06/2019]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]