Categoria: Recursos humans

Nou decret de categories del personal estatutari de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 78, de dia 13 de juny de 2019, s’ha publicat el Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

 

 

L’objecte d’aquest Decret és crear diverses categories de personal estatutari en l’àmbit de l’IB-Salut i regular-ne els requisits de titulació, les funcions i les retribucions; preveure’n —si cal— la integració, a més de modificar el requisit de titulació de categories ja existents; canviar la denominació de diverses categories; declarar com a extintes diverses categories, i modificar les funcions d’una categoria.

Creació de noves categories

- Creació de la categoria d’infermer/infermera especialista: en infermeria familiar i comunitària; infermeria del treball; geriàtrica; pediàtrica.

- Creació de la categoria de tècnic/tècnica en emergències sanitàries.

- Creació de la categoria d’arquitecte/arquitecta.

- Creació de la categoria de tècnic superior estadístic / tècnica superior: estadística i en metodologia de la recerca; jurídica; àrea econòmica; administració i gestió; prevenció de riscs laborals.

- Creació de la categoria de tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals.

- Creació de la categoria de tècnic/tècnica: de gestió de documentació; gestió estadística; sistemes i tecnologies de la informació; arquitecta tècnica.

- Creació de la categoria de teleoperador/teleoperadora de central de coordinació del 061.

Canvi de denominació, modificació i extinció de categories

- Canvi de denominació de la categoria de bibliotecari/bibliotecària, modificació del requisit de titulació i integració; infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica.

- Canvi de denominació de la categoria d’auxiliar d’infermeria; tècnic/tècnica especialista (C1); conductor/conductora i modificació de les funcions i de les retribucions.

- Modificació de les funcions de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa.

- Modificació del requisit de titulació de la categoria de tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació.

- Extinció de la categoria de personal tècnic titulat de grau mitjà i integració en la nova categoria de tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals; la funció administrativa i integració en les noves categories de tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica, tècnic/tècnica superior de l’àrea econòmica i tècnic/tècnica superior d’administració i gestió.

[Font: BOIB. Núm. 78. 13/06/2019]

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC]

Notícies relacionades a Infosalut
*27/05/2019 - S’aprova el Decret pel qual es creen diverses categories d’infermeria.

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.