Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llista de l’ingrés al cos facultatiu de la CAIB especialitat en biologia i arquitectura tècnica

Llista de l’ingrés al cos facultatiu de la CAIB especialitat en biologia i arquitectura tècnica

En el BOIB núm 85, de dia 27 de juny de 2019, s'han publicat les resolucions de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 18 de juny de 2019, per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia i escala d’arquitectura tècnica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació.

 

 

Biologia.

Arquitectura tècnica.

[Font: BOIB. Núm. 85. 27/06/2019]

[Foto: Infosalut / Escola Balear de Salut Pública / CC0 1.0 Universal]

Notícies relacionades a Infosalut
*03/10/2018 - Properes proves de les oposicions CAIB 2018 per a 92 places de funcionari per als cossos facultatius.