Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Contractació d’un coordinador d’Assajos Clínic en el Servei de Farmàcia de l’IdISBa

Contractació d’un coordinador d’Assajos Clínic en el Servei de Farmàcia de l’IdISBa

En el BOIB núm. 89, de dia 4 de juliol de 2019, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per la contractació d’un llicenciat o graduat en Farmàcia.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 89. 04/07/2019]

[Foto: Banc de Sang i Teixits]