Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Nomenament de personal eventual adscrit a la Conselleria de Salut i Consum

Nomenament de personal eventual adscrit a la Conselleria de Salut i Consum

En el BOIB núm. 91, de dia 6 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 3 de juliol de 2019, per la qual es disposa el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Salut i Consum.

 

 

Es nomena, d'acord amb la Relació de Llocs de Treball del Personal eventual vigent, amb adscripció orgànica a la Conselleria de Salut i Consum, amb efectes de dia 4 de juliol de 2019, les persones següents:

- Senyora Susana Fernández Olleros, assessora tècnica.

- Senyora Nuria Togores Fernández, responsable de comunicació

[Font: BOIB Núm. 91. 06/07/2019]

[Foto: Infosalut / Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0