Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Delegació de competències i delegació de signatura de l’IB-Salut

Delegació de competències i delegació de signatura de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 93, de dia 10 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, de 9 de juliol de 2019, de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’altres conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), de l’Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Es delega en els secretaris i les secretàries generals de les conselleries de l'Administració de la CAIB la competència per concedir o denegar les sol·licituds d'ajornaments o fraccionaments dels deutes a favor de la hisenda pública autonòmica, d'acord amb la legislació vigent aplicable, es derivin d'ingressos públics que correspon gestionar a cada una de les conselleries o als organismes autònoms adscrits a les conselleries, i no a l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Es delega en el director general de l’IB-Salut i en els gerents territorials d'aquest Servei la signatura de tots els actes administratius i dels documents comptables i administratius relatius a operacions no pressupostàries de cada un d'aquests centres de despesa.

[Font: BOIB Núm. 93. 10/07/2019]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]