Categoria: Recursos humans

Delegació de competències a favor d’òrgans directius de la Conselleria de Salut i Consum

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 94, de dia 11 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 5 de juliol de 2019, per la qual es deleguen diferents competències i la signatura de determinats actes administratius a favor d’òrgans directius de la Conselleria i se n’estableix el règim de suplència.

Es delega en la persona titular de la Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum les competències que corresponen a la persona titular de la Conselleria en els assumptes de contractació i projectes d'inversió, en matèria de subvencions, acords i convenis de col·laboració i de personal. En matèria de gestió pressupostària, els actes d'autorització i disposició de la despesa o que suposen el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagaments que siguin a càrrec de crèdits inclosos en els pressuposts de la Conselleria de Salut i Consum. Així mateix, es delega en la persona titular de la Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum la signatura dels documents comptables d'autorització i disposició de despeses, de reconeixement d'obligacions i de proposta de pagaments amb càrrec als programes assignats a la Conselleria.

Es delega en la persona titular de la Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum la signatura dels actes en matèria d'ingressos indeguts, la signatura de la resolució dels expedients. En matèria de modificacions de crèdits, la signatura dels actes administratius i els documents comptables i administratius relatius a propostes de modificacions de crèdit, sense limitació de quantia.

També es fixa el règim de suplències dels òrgans directius de la Conselleria en cas d'absència, malaltia o vacant de qualsevol de les persones titulars de les direccions generals de Prestacions i Farmàcia; de Salut Pública; de Recerca en Salut, Formació i Acreditació; de Consum, i de la Secretaria General. 

[Font: BOIB. Núm. 94. 11/07/2019 - BOIB. 116. 24/08/2019]

[Foto: Infosalut / Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0]

El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.