Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Es convoca una plaça d’especialista en Nefrologia de l’Hospital Mateu Orfila

Es convoca una plaça d’especialista en Nefrologia de l’Hospital Mateu Orfila

En el BOIB núm. 99, de dia 18 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 11 de juliol de 2019, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut e la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Nefrologia de l’Hospital Mateu Orfila corresponent a la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (Exp. ASME-09/2019).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 99. 18/07/2019]

[Foto: Hospital Son Llàtzer]