Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Es convoca el lloc de treball de Cap de Secció d’Oncologia de l’Hospital Mateu Orfila

Es convoca el lloc de treball de Cap de Secció d’Oncologia de l’Hospital Mateu Orfila

En el BOIB núm. 99, de dia 18 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de 9 de juliol de 2019, del Director Gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de Cap de Secció d'Oncologia de l'Hospital Mateu Orfila.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 99. 18/07/2019]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]