Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocat el lloc de treball de cap de Secretaria de Direcció de l’Hospital Mateu Orfila

Convocat el lloc de treball de cap de Secretaria de Direcció de l’Hospital Mateu Orfila

En el BOIB núm. 99, de dia 18 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de grup de Secretaria de Direcció de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila corresponent a la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 99. 18/07/2019]

[Foto: Infosalut]