Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria del lloc de subdirector d’Atenció Hospitalària de l’IB-Salut

Convocatòria del lloc de subdirector d’Atenció Hospitalària de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 101, de dia 23 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut de 20 de juliol de 2019 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Atenció Hospitalària del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 101. 23/07/2019]

[Foto: Infosalut]