Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocades places de tècnics de Laboratori i Radioagnòstic a l’Hospital Son Espases

Convocades places de tècnics de Laboratori i Radioagnòstic a l’Hospital Son Espases

En el BOIB núm. 101, de dia 23 de juliol de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 10 de juliol de 2019, per les quals s’aproven les convocatòries per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

3 places de la categoria de Tècnic Especialista de Laboratori (C1).

3 places de la categoria de Tècnic Especialista de Radiodiagnòstic (C1).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 101. 23/07/2019]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]