Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Nomenament de personal funcionari del cos facultatiu especialitat ciències ambientals de la CAIB

Nomenament de personal funcionari del cos facultatiu especialitat ciències ambientals de la CAIB

En el BOIB núm. 103, de dia 27 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 15 de juliol de 2019, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució, de 4 de desembre de 2017, i se’ls adjudica un lloc de treball.

S’adjudica els llocs de treball, d'acord amb el que s'indica en l'annex d'aquesta Resolució, a les persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb les peticions efectuades per les persones interessades i les puntuacions obtingudes en el procés selectiu.

[Font: BOIB Núm. 103. 27/07/2019]

[Foto: Govern de les Illes Balears]