Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocada una plaça de facultatiu d’àrea de Oncologia Mèdica a l’Hospital de Manacor

Convocada una plaça de facultatiu d’àrea de Oncologia Mèdica a l’Hospital de Manacor

En el BOIB núm. 104, de dia 30 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 24 de juliol de 2019, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de la categoria de facultatiu especialista d’Oncologia Mèdica (HMAN-3/19) corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (Atenció Especialitzada Sector Sanitari de Llevant/Àrea de Mallorca).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 104. 30/07/2019]

[Foto: Infosalut / Hospital de Manacor / CC BY-NC-SA 4.0]