Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes provisionals d’admesos i exclosos del cos superior de l’Administració general de la CAIB

Llistes provisionals d’admesos i exclosos del cos superior de l’Administració general de la CAIB

En el BOIB núm. 104, de dia 30 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 19 de juliol de 2019, per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 25 d’abril de 2019.

[Font: BOIB Núm. 104. 30/07/2019

[Foto: Infosalut / Escola Balear de Salut Pública / CC0 1.0 Universal]

Notícies relacionades a Infosalut
*16/05/2019 - L’EBAP convoca oposicions de diverses especialitats del cos facultatiu superior.