Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocat el lloc de feina de subdirector de Gestió i Serveis Generals de l’hospital Son Llàtzer

Convocat el lloc de feina de subdirector de Gestió i Serveis Generals de l’hospital Son Llàtzer

En el BOIB núm. 107, de dia 3 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 31 de juliol de 2019, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Universitari Son Llàtzer (Sector Sanitari de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 107. 03/08/2019]

[Foto: Govern de les Illes Balears]