Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llista provisional de candidats al concurs de trasllats voluntari d’infermeria

Llista provisional de candidats al concurs de trasllats voluntari d’infermeria

En el BOIB núm. 110, de dia 10 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 d’agost de 2018 per la qual es publica la llista provisional de persones candidates al concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d’infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Les persones candidates tenen un termini de 15 dies naturals comptadors des de la publicació d'aquesta resolució per formular reclamacions —que no tindran caràcter de recurs— o per esmenar els defectes observats.

En aquest mateix termini, tota persona candidata pot desistir de la sol·licitud.

[Font: BOIB. Núm. 110. 10/08/2019]

[Foto: Infosalut / Ministerio de Sanidad / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades a Infosalut
*04/07/2019 - Llistes provisionals del concurs de trasllats d’infermers de l’IB-Salut.
*14/08/2018 - Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari de l'IB-Salut.