Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Nomenament de la Cap de la Secretaria del Gabinet de la Conselleria de Salut

Nomenament de la Cap de la Secretaria del Gabinet de la Conselleria de Salut

En el BOIB núm. 113, de dia 17 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 12 d’agost de 2019, per la qual es disposa el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Salut i Consum.

S’ha nomenat amb efectes del dia 12 d'agost, a la senyora Miriam Muñoz Resta, en el lloc anomenat Cap de la Secretaria del Gabinet.

[Font: BOIB. Núm. 113. 17/08/2019]

[Foto: Govern de les Illes Balears]