Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria de dues places de director de zona i una de Responsable d’Infermeria

Convocatòria de dues places de director de zona i una de Responsable d’Infermeria

En el BOIB núm. 110, de dia 10 d’agost de 2019, s’han publicat les Resolucions de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, per les quals es convoquen, pel procediment de lliure designació, els llocs de trebals següents:

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 110. 10/08/2019]

[Foto: Centre de Salut de Vila]