Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistat dels aspirants al cos facultatiu de fisioteràpia de la CAIB

Llistat dels aspirants al cos facultatiu de fisioteràpia de la CAIB

ins epr772En el BOIB núm. 116, de dia 24 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 5 d’ agost de 2019, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Menorca.

[Font: BOIB Núm. 116. 24/08/2019]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]