Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Correcció d’errors de la convocatòria al cos auxiliar de l’Administració general de la CAIB

Correcció d’errors de la convocatòria al cos auxiliar de l’Administració general de la CAIB

ins epr507En el BOIB núm. 116, de dia 24 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 19 d’agost de 2019, de correcció d’error advertit en la publicació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

[Font: BOIB Núm. 116. 24/08/2019

[Foto: Govern de les Illes Balears]