Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria d’una plaça de facultatiu de Neurologia i una d’Otorinolaringologia a l’Hospital Mateu Orfila

Convocatòria d’una plaça de facultatiu de Neurologia i una d’Otorinolaringologia a l’Hospital Mateu Orfila

ins epr18En el BOIB núm. 121, de dia 3 de setembre de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 31 de juliol de 2019, per les quals es convoquen dos procediments especials de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de l’Hospital Mateu Orfila corresponent a la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (Exp. ASME-10/2019).

-Facultatiu de Neurologia.

-Facultatiu d’Otorinolaringologia.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 121. 03/09/2019]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]