Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans L’IdISBa convoca la contractació d’un tècnic de suport en investigació

L’IdISBa convoca la contractació d’un tècnic de suport en investigació

cc epr440En el BOIB núm. 122, de dia 5 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut de Recerca Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un / a (1) tècnic / a de suport en investigació per al projecte "Mecanismes Epigenòmics de la Resistència a Teràpies i Recurrència en Glioblastoma: Marcadors Teranóstics d'Última Generació. 

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 122. 05/09/2019]

[Foto: Philippe de la vie / Tex / CC BYND2.0]