Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocats llocs de feina d’alta direcció a la Gerència de l’àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

Convocats llocs de feina d’alta direcció a la Gerència de l’àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

ins epr657En el BOIB núm. 122, de dia 5 de setembre de 2019, s’han publicat les resolucions de la consellera de Salut i Consum, de 30 d’agost de 2019, per les quals es convoquen les provisions, pel sistema de lliure designació, dels llocs de feina de l’Hospital de Formentera de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Subdirector de Gestió i Serveis Generals.

Director mèdic mèdica.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 122. 05/09/2019]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]