Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Nomenaments i cessaments d'òrgans de direcció de l'IB-Salut

Nomenaments i cessaments d'òrgans de direcció de l'IB-Salut

epr661En el BOIB núm. 123, de dia 7 de setembre de 2019, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern, de 6 de setembre de 2019, pel qual es dona per assabentat dels nomenaments i cessaments dels òrgans unipersonals de direcció dels Serveis Centrals i de les gerències territorials del Servei de Salut de les Illes Balears.

Cessament dels òrgans unipersonals de direcció dels Serveis Centrals del Servei de Salut:
• Director d'Assistència Sanitària: Atanasio García Pineda.
• Director de Recursos Humans i Relacions Laborals: Gabriel Lladó Vidal.

Cessament dels òrgans unipersonals de direcció de les gerències territorials del Servei de Salut:
• Director de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca: Miguel Caldentey Tous.
• Director de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases: Josep Manuel Pomar Reynés.
• Director de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer: Francisco Marí Marí.
• Directora de la Gerència de l'Hospital Comarcal d'Inca: Soledad Felisa Gallardo Boned.
• Directora de la Gerència de l'Hospital de Manacor: Catalina Vadell Nadal.
• Director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca: Antonio Gómez Arbona.
• Directora de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera: Carmen Santos Bernabeu.
• Director de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061: Antonio Francisco Bellver Julià.

Nomenament dels òrgans unipersonals de direcció dels Serveis Centrals del Servei de Salut:
• Directora d'Assistència Sanitària: María Eugenia Carandell Jäger.
• Director de Gestió i Pressuposts: Manuel Palomino Chacón.
• Director de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals: Gabriel Lladó Vidal.
• Directora de l'Àrea de Coordinació Administrativa: Maria del Mar Rosselló Amengual.

Nomenament dels òrgans unipersonals de direcció de les gerències territorials del Servei de Salut:
• Director de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca: Miguel Caldentey Tous.
• Director de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases: Josep Manuel Pomar Reynés.
• Director de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer: Francisco Marí Marí.
• Directora de la Gerència de l'Hospital Comarcal d'Inca: Soledad Felisa Gallardo Boned.
• Directora de la Gerència de l'Hospital de Manacor: Catalina Vadell Nadal.
• Director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca: Antonio Gómez Arbona.
• Directora de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera: Carmen Santos Bernabeu.
• Director de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061: Antonio Francisco Bellver Julià.

[Font: BOIB Núm. 123. 07/09/2019]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]