Recursos Humans

Convocada una plaça de facultatiu d’àrea de Oncologia Mèdica a l’Hospital de Manacor

En el BOIB núm. 104, de dia 30 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 24 de juliol de 2019, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de la categoria de facultatiu especialista d’Oncologia Mèdica (HMAN-3/19) corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (Atenció Especialitzada Sector Sanitari de Llevant/Àrea de Mallorca).

Llegeix més...

Nomenament de personal funcionari del cos facultatiu especialitat ciències ambientals de la CAIB

En el BOIB núm. 103, de dia 27 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 15 de juliol de 2019, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució, de 4 de desembre de 2017, i se’ls adjudica un lloc de treball.

Llegeix més...

Convocada una plaça de facultatiu d’àrea de Cardiologia a l’Hospital de Manacor

En el BOIB núm. 104, de dia 30 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 24 de juliol de 2019, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cardiologia (HMAN-2/19) corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (Atenció Especialitzada Sector Sanitari de Llevant/Àrea de Mallorca).

Llegeix més...

Es convoquen places d’infermeria i auxiliar d’infermeria a l'Hospital Son Espases

En el BOIB núm. 101, de dia 23 de juliol de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 10 de juliol de 2019, per les quals s’aproven les convocatòries per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

Es declara desert el lloc de treball de Supervisor d’Unitat d’Infermeria de l’Hospital Can Misses

En el BOIB núm. 102, de dia 25 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei de Paritori de l'Hospital Can Misses d'Eivissa (2019_06).

Llegeix més...