Recursos Humans

Convocat el lloc de treball de subdirector d’Atenció Primària d’Urgències Extrahospitalàries de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 102, de dia 25 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, de 20 de juliol de 2019 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

Convocades places de tècnics de Laboratori i Radioagnòstic a l’Hospital Son Espases

En el BOIB núm. 101, de dia 23 de juliol de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 10 de juliol de 2019, per les quals s’aproven les convocatòries per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

Adjudicació d’una plaça de A1 adscrita a la Subdirecció de Coordinació Administrativa de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 100, de dia 20 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de grup tècnic de la funció administrativa (A1) adscrita a la Subdirecció de Coordinació Administrativa de la Secretaria General de l’IB-Salut.

 

Llegeix més...

Adjudicació d’una plaça de gestió de sistemes i tecnologies de la informació A2 de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 100, de dia 20 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació (A2) de la plantilla orgànica autoritzada del Serveis Centrals de l’IB-Salut.

Llegeix més...

Constitució de borses ordinàries de cossos facultatius superiors de la CAIB

En el BOIB núm. 100, de dia 20 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 4 i 8 de juliol de 2019, per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 4 de desembre de 2017.

Llegeix més...