Recursos Humans

Convocatòria del lloc de subdirector d’Atenció Hospitalària de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 101, de dia 23 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut de 20 de juliol de 2019 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Atenció Hospitalària del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

Es nomena el cap de gabinet de la Conselleria de Salut i Consum

En el BOIB núm. 100, de dia 20 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 17 de juliol de 2019, per la qual es disposa el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Salut i Consum.

Es nomena, d'acord amb la Relació de Llocs de Treball del Personal eventual vigent, amb adscripció orgànica a la Conselleria de Salut i Consum, al senyor Pedro Macías Rodríguez en el lloc anomenat cap de gabinet.

[Font: BOIB Núm. 100. 20/07/2019]

[Foto: Infosalut / Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0]

Convocat el lloc de treball de cap de Secretaria de Direcció de l’Hospital Mateu Orfila

En el BOIB núm. 99, de dia 18 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de grup de Secretaria de Direcció de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila corresponent a la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

Es convoca el lloc de treball de director de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Son Espases

En el BOIB núm. 101, de dia 23 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 17 de juliol de 2019, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de director/directora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Universitari Son Espases (sector sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

Es convoca el lloc de treball de Cap de Secció d’Oncologia de l’Hospital Mateu Orfila

En el BOIB núm. 99, de dia 18 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de 9 de juliol de 2019, del Director Gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de Cap de Secció d'Oncologia de l'Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...