Recursos Humans

Nomenament de la directora general de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum

En el BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, s’ha publicat el Decret 55/2019, de 12 de juliol, pel qual es disposa el nomenament dels alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

Es nomenen els alts càrrecs i directors generals de les conselleries del Govern de les Illes Balears següents:

Llegeix més...

Nomenament del lloc d’interlocutor parlamentari de la Conselleria de Salut i Consum

En el BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 10 de juliol de 2019, per la qual es disposa el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Salut i Consum.

 

Llegeix més...

Delegació de competències a favor d’òrgans directius de la Conselleria de Salut i Consum

En el BOIB núm. 94, de dia 11 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 5 de juliol de 2019, per la qual es deleguen diferents competències i la signatura de determinats actes administratius a favor d’òrgans directius de la Conselleria i se n’estableix el règim de suplència.

Llegeix més...

Règim de suplències i autoritzacions corresponents a pagaments de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 93, de dia 10 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Tresor i Patrimoni, de 9 de juliol de 2019, de suplència i d’autorització de les unitats administratives de la Direcció General del Tresor i Patrimoni per a la disposició material de fons corresponent a pagaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

Llegeix més...

Delegació de competències i delegació de signatura de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 93, de dia 10 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, de 9 de juliol de 2019, de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’altres conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), de l’Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Llegeix més...